BİLGİ İle İlgili

BİLGİÇ Sözler

  •  Bilgi, göklere uçabileceğimiz kan 8877 atlardır.


  •  Bilgi, sevgi ile zekanın anasıdır.


  •  Bilgi, insani kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.


  •  Bilgi, yüzeysel olanları asıp, köklere ve sebeplere doğru uzanmak ve gerçeği, tüm çıplaklığı ve açıklığı ile görme cesaretinin sonucunda elde edilir.


  •  Bilgi arzusu onu elde ettikçe artar.

  •  Bilgi bir hazine ise uygulama da, bu hazineyi açan bir anahtardır.

 

  •  Bilgi ve insan gücü es anlamlıdır.

 

  •  Bilgi enerjiyse, sevgi onun kızağıdır.

 

  •  Bilgiye ulaşmanın ilk adimi, sağlıklı insan aklinin, algılamalarında ne denli yanıldığını anlamak ile atılır.

 

  •  Bilgeliğin ilk adimi her şeyden şikayet etmek, sonuncusu da her şeyle uyuşabilmektir.

 

  •  Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık da kayığın kendisidir.

 

  •  Göz, ancak o bireyin bildiği kadarını görür.

 

  •  İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz. öşş

 

  •  Her kötülük, bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelir.

 

  Gerçeği bilmek, onunla uyum içinde olmak demektir.

 

  •  İnsan, geleceğin yalnız neyi bilmek istediğini bilebilmek için yüksek bir bilgin olmak ihtiyacında olacaktır.

 

  •  Yaşlılık, bilgisiz için kıs, bilgili için de hasat mevsimidir.

 

  •  Öğretilecek olan, bilgiye ulaşma yöntemidir.

 

  •  Öğreteceğin kadar biliyorsan öğretemezsin.

 

  •  Kitapta büyük hata, tek bir hata.

 

  •  Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.

 

  •  Ufak hesaplarla, kısır düşünceliler, detaylarla profesyoneller uğraşır.

 

  •  Bilgisizlere göre, onların anlayamadıkları her şey deliliktir.

 

  •  Bilgiyle böbürlenen kimse, bilgisini değil, bilgisizliğini ilan ediyor demektir.

 

  •  Leblebi kadar anlatacaksan, top kadar bileceksin.

 

  •  Cehalet diye bir şey yoktur, yalnızca dikkatsizlik ve ilgisizlik vardır.

 

  •  Cahilliğin başlangıcı yoktur, ama sonu vardır.

 

  •  Sözcükler işaret eder ama açıklayamazlar.

 

  •  Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.

 

  •  Felsefe, düşüncenin mikroskobudur.

 

  •  Kitapların görevi yasama sanatını öğretmektir.

 

  •  Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

 

  •  Oki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini çocuktur, onu eğitin/yetiştirin.

 

  •  Oki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini cahildir, ondan uzakça durun.

 

  •  Oki, biliyor ama bilmiyor bildiğini belki uykudadır, onu uyandırın.

 

  •  Oki, biliyor ama biliyor bildiğini bilge kişidir, onu izleyin.