Visual Basic
Ders - 4 Visual Basic' de Kod Yazmaya Giriş.  (Kapıyı Açıyoruz)
Kod yazmaya nasıl başlayacağız?   
   Size visual basic deki bir kaç temel komuttan bahsederek 4. dersin 1. konusunu kapatmayı düşünüyorum. Her şeyden önce bu ders, form içerisine 1 buton konulması ve o butona çift tıklayarak ;
Private Sub Command1_Click()

End Sub

tanımlamaları arasına anlatılan kodların yazılmasından oluşacaktır. Bu yüzden bu tanımlamaları görünce bahsettiğimiz işlemi tekrar tekrar anlatmadan yazmanız gerekiyor.
Nesne Özelliklerini değiştirme.
Private Sub Command1_Click()
Command1.Caption = "İlk Butonum"
End Sub
Satırlarını oluşturun. Properties menüsünden butonun caption bölümüne Bas  yazın. Sonra programı çalıştırın. Butona basdığınızda, buton üzerindeki yazının İlk Butonum olarak değiştiğini göreceksiniz.
Burada Comman1_Click(), command1 butonuna basıldığında olayını içerir. Private Sub ile başlar, End Sub ile bu olay son bulur. Bu kısımda kalan komutlar buton basıldığında etkin olur. Nesne olaylarını daha sonraki derslerde anlatacağım.
Command1.Caption nesne özelliğini kullanarak, command1 butonunun üzerindeki yazıyı İlk Butonum olarak değiştirdik.

Private Sub Command1_Click()
Command1.Caption = Command1.Caption + 1
End Sub

Satırlarını oluşturun. Buton1 caption ına 0 yazısını properties bölümünden yazın.
Programı çalıştırın.
Butona her bastığınızda buton üzerindeki sayı kendisinden 1 fazla olan sayıya çevrilecektir. Eğer koddaki +1 değeri +2 yapılsaydı, buton üzerindeki sayı 2şer 2şer artacaktı.
Nesneler Birbirlerinin Özelliklerine Etki Edebilirler.
Ekranda iki buton oluşturun. sonrada şu kodları ekleyin.
Private Sub Command1_Click()
Command1.Caption = "Ben Basıldım"
Command2.Caption = "Diğeri basıldı"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Command1.Caption = "Diğeri basıldı"
Command2.Caption = "Ben Basıldım"
End Sub
Burada 1. butona basıldığında hem kendi hem de 2. butonun adını değiştirdiğini görüyoruz. Aynısı 2. buton içinde geçerli. Böylece nesne içerisinde diğer nesne özelliklerini değiştirebildiğimizi öğrenmiş olduk. Buda bize nesnelerin global yani her konumda geçerli olduğunu gösterir. Eğer böyle olmasaydı bir pencerenin köşesindeki kapat tuşu; sadece kapat tuşunu kapatır ve pencere hala açık kalırdı. Odanızın penceresini de açık bırakıp yatarsanız, cereyan yapar, üşütür hasta olurdunuz. (eöööghh geyik.)
 

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>