Visual Basic
Ders - 8 Sayfa - 2 Visual Basic de Dosya Dizin İşlemleri(İlk Programlarımız)
Kill (Dosya Silme) : Verilen konumdaki dosyanın silinmesini sağlar.
Kullanılması : 
Kill "kenum ve dosya"
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
kill "c:\scandisk.log"
End Sub
Name (Dosya Adı Değiştirme) : Verilen konumdaki verilen dosyayanın ismini değiştirmeye yara.
Kullanılması : 
Name "dosya adı " as "dosyanın yeni adı "
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
Name "c:\scandisk.log" as "scandisk.txt"
End Sub
CurDir (Aktif Dizini Öğrenme) : Programın çalıştığı aktif dizini öğrenmeye yarar
Kullanılması : 
dizin adı=CurDir
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
dizin=CurDir
Msgbox CurDir
End Sub
FileCopy (Dosya Kopyalama) : Bir dosyanın başka bir yere kopyalanmasını sağlar.
Kullanılması : 
Copy "Kopyalanacak Dosya","Hedef Dosya"
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
Copy "c:\scandisk.log" "a:\scandisk.log"
End Sub

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>