Visual Basic
Ders - 7 Sayfa - 2 Visual Basic de Grafik İşlemleri(İlk Programlarımız)
Line komutundaki parametreler bir arada kullanılabilirler.
Kullanılması : 
Line (x1,y1),(x2,y2),Renk,BF
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
x1=5
y1=100
x2=500
y2=900
Line (x1,y1)-(x2,y2),rgb(20,20,255),BF
End Sub
Circle (Daire) : Verilen koordinatları merkez kabul sayarak verilen yarıçapta bir daire çizilmesini sağlar. Bu dairenin rengini belirleme parametresi mevcuttur.
Kullanılması : 
Circle (x1,y1),r,Renk
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
X1 = 250
Y1 = 200
r = 180
Circle (X1, Y1), r, RGB(250, 20, 20)
End Sub
Pset (Nokta Koymak) : Verilen koordinata nokta konulmasını sağlar.
Kullanılması : 
Pset (x1,y1),Renk
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
X1 = 250
Y1 = 200
Pset (X1,Y1),rgb(255,0,0)
End Sub
Point (Renk Okuma) : Verilen koordinatlarındaki rengin okunmasını sağlar.
Kullanılması : 
Renk=Point (x1,y1)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
X1 = 5
Y1 = 100
X2 = 500
Y2 = 900
Line (X1, Y1)-(X2, Y2), , BF
Renk = Point(50, 50)
MsgBox Renk
End Sub
 

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>