Visual Basic
Ders - 6 Sayfa - 5 Visual Basic de Matematik İşlemleri(İlk Programlarımız)
Sgn (İşaret Fonksiyonu) : Bir değerin pozitif, negatif veya 0 olduğunu tespit etmek için kullanılır.
Kullanılması : 
Sgn(Signumu alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = -5
b = Log(a)          
MsgBox b
End Sub
Hex (Hexadecimal) : Bir değerin Hexadecimal yani 16 lık sistemde karşılığını verir.
Kullanılması : 
Hex(16 lık sistemde karşılığı alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 90
b = hex(a)         
MsgBox b
End Sub
Oct (Octal) : Bir değerin Octal yani 8 lık sistemde karşılığını verir.
Kullanılması : 
Oct(8 lık sistemde karşılığı alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 75
b = Oct(a)         
MsgBox b
End Sub
Round (Yuvarlama) : Bir değeri belirlenen hanede yuvarlatmaya yarar.
Kullanılması : 
Round(Yuvarlanacak sayı, Yuvarlanacak basamak)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 86,254
b = Round(a,2)         
MsgBox b
End Sub

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>