Visual Basic
Ders - 6 Sayfa - 4 Visual Basic de Matematik İşlemleri(İlk Programlarımız)
Log (Doğal Logaritma) : Bir değerin Doğal Logaritmasını almaya yarar.
Kullanılması : 
Log(Logaritması alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 45
b = Log(a)          
MsgBox b
End Sub
Log(X)/Log(N) (Logaritma) : Bir değerin N tabanında logaritmasını almaya yarar.
Kullanılması : 
Log(Logaritması alınacak değer)/Log(Logaritması Tabanı)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 90
b = Log(a)/Log(4)         
MsgBox b
End Sub
Int (Tam Değer) : Bir değerin tam olan kısmını almaya yarar.
Kullanılması : 
Int(Tam kısımı alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 45,2
b = Int(a)         
MsgBox b
End Sub
Abs (Mutlak Değer) : Bir değerin mutlak değerini almaya yarar.
Kullanılması : 
Abs(Mutlak değeri alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = -45
b = Abs(a)         
MsgBox b
End Sub

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>