Visual Basic
Ders - 6 Sayfa - 2 Visual Basic de Matematik İşlemleri(İlk Programlarımız)
Mod (Modül) : Bir sayının diğerine bölümünden kalanını verir.
Kullanılması : 
x mod y
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
t = 4 mod 3
Msgbox  t                 
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Msgbox 5 mod 3       
End Sub

^ (Üst) : Bir sayının diğer sayıya göre kuvvetini almaya yarar.
Kullanılması : 
üstü alınacak sayı mod üst değeri
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a=5
b=4
Sonuc=a^b                    
Msgbox Sonuc
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a=5
b=4                      
Msgbox a^b
End Sub

Exp (e üzeri) : Bir sayının e tabanında üstünü alır (ex)
Kullanılması : 
exp(üst değeri)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a=5
Sonuc=exp(a)                    
Msgbox Sonuc
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a=5           
Msgbox exp(a)
End Sub

Sqr(Kare Kökü) : Bir sayının kare kökünü almak için kullanılır.
Kullanılması : 
Sqr(karekökü alınacak değer)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a=9
Sonuc=sqr(a)                    
Msgbox Sonuc
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a=9
Msgbox sqr(a)        
End Sub

^(1/n) (Yüksek Dereceden Kök) :Bir sayının diğer sayıya göre kökünü verir.
Kullanılması :
karekökü değer (1/kök katsayısı)
Örnekler
Private Sub Command1_Click()
a=27
b=3
Sonuc=a^(1/b)                    
Msgbox Sonuc
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Msgbox 27^(1/3)    
End Sub

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>