Visual Basic
Ders - 5 Sayfa - 7 Visual Basic de Algoritma Kavramları (Dışarı Adım Attık)
 Kullanımları :
Val(Değişken)
Str(Değişken)
Örnekler :
Private Sub Command1_Click()
a = 1
b = 2
c = a + b           
MsgBox c
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a = "1"
b = "2"
c = a + b           
MsgBox c
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a = 1
b = 2
c = Str(a) + Str(b)  
MsgBox c
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a = "1"
b = "2"
c = Val(a) + Val(b)  
MsgBox c
End Sub
Toplu Karakter Komutları :
String : Bir karakterden istenilen sayıda oluşturmak için kullanılır.
Kullanımı;
String (karakter sayısı, karakterin Ascii kodu veya "karakter")
Bu komut içerisinde verilen değer tek haneli bir karakter olmalıdır.
Örnekler:
Private Sub Command1_Click()
MsgBox String(10, "s")  
End Sub
Private Sub Command1_Click()
MsgBox String(2, 68)  
End Sub
Private Sub Command1_Click()
MsgBox String(10, "sa")  
End Sub
Private Sub Command1_Click()
MsgBox String(10, 0)  
End Sub
Space : İstenilen sayıda boşluk karakteri üretmek için kullanılır.
Kullanımı;
Space(sayı)
Örnekler:
Private Sub Command1_Click()
MsgBox Space(10)
End Sub
Private Sub Command1_Click()
a = "Kemal"
b = "Mehmet"     
MsgBox a + Space(10) + b
End Sub
Metin Düzenleme Komutları :
Ltrim : Bir metinin başındaki boşluk karakterlerini atar.
Kullanımı;
Ltrim ("Metin" veya değişken)
Rtrim : Bir metinin sonundaki boşluk karakterlerini atar.
Kullanımı;
Rtrim ("Metin" veya değişken)
Trim : Bir metinin başındaki ve sonundaki boşluk karakterlerini atar.
Kullanımı;
Trim ("Metin" veya değişken)

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>