Visual Basic
  Ders - 5 Sayfa - 3 Visual Basic de Algoritma Kavramları (Dışarı Adım Attık)
  And Parametresi : Belirtilen bütün şartların olması koşulunda işlem yapılmasını sağlar.
if şart1 and şart2 then şart gerçek ise yapılacak işlem else şart gerçek değil ise yapılacak işlem.
Şeklinde kullanılır.
Or Parametresi : Belirtilen şartlardan herhangi birisi gerçekleştiğinde işlem yapılmasını sağlar.
if şart1 or şart2 then şart gerçek ise yapılacak işlem else şart gerçek değil ise yapılacak işlem.
Xor Parametresi : Belirtilen şartlardan herhangi birisi gerçekleşip diğer gerçekleşmediğinde işlem yapılmasını sağlar.
if şart1 xor şart2 then şart gerçek ise yapılacak işlem else şart gerçek değil ise yapılacak işlem.
Belli başlı operatörler bunlardır. En azından kullanmanız için gerekli olanlar bunlar da diyebiliriz. Bunları iç içe ve parantezlerle gruplanmış şekilde de kullanabilirsiniz.
Örnek ;
if a=1 and (b=1 or c=2) then sonuc=1 else sonuc=0
Bu durumun tablosunu çıkrtırsak.
   
a b c sonuc
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
a, b ve c değişkenleri birer şartı belirtiyor olarak düşünerek; Bu şartların olabileceği tüm kombinasyonlar yanda gözükmektedir. 0 şartın gerçekleşmediği durum ve 1 şartın gerçekleştiği durum olacaktır. b ve c şartlarından herhangi biri ve a şartı gerçekleştiğinde sonuç olayı gerçekleşmektedir. Bunu sağlayan koşullarda şekilde gözükmektedir.
   a ve b şartlarını c olayını gerçekleştirmek üzere diğer operatörlerde incelersek;
   
Or And Xor
a b c a b c a b c
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
  Burada if komut yapısını kabaca işleyip bitirmiş bulunuyoruz.

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25->>