Dizi değişkenler (Array)
           Dizi değişken dediğimiz array aslında biraz önce gördüğünüz değişkenlerden farklı değildir. array ile bir değişkende birden fazla değer saklanmasını sağlıyoruz.

<?php
$yemekler = Array (
Array (Yemek => "Pilav", Fiyaf => "1000.000 - TL"),
Array (Yemek => "Patlıcan", Fiyat => "1500.000 - TL"),
Array (Temek => "Patates", Fiyat => 750.000 - TL"),
);
echo ("$yemekler[0][Yemek]");
?>


Yukarıdaki kodu Yemekler.php adıylan kaydedin ve çalıştırın. Ekranda Pilav yazdıgını greceksiniz.
echo komutu ile ekrana $yemekler değişkenin değerini yazmasını istedik. $yemekler değişkeninde birden fazla değer olduğu için yanına [0] ekleyerek ilk sıradakini secmesini istedik. (0 ilk sırayı, 1 ikinci sırayı, 3 dördüncü sırayı verir) Ve son olarak eklediğimiz [Yemek] ile (seçtiğimiz ilk sıranın) Yemek adlı bölümünü seçmesini istedik. Aslında ileride, gründüğü kadar karmaşık olmadıgını anlayacaksınız.

Operatörler
PHPde çeşitli işler (örneğin matematik) yapmak için kuanılan işaretlere operatörler diyoruz.
Örneğin şimdiye kadar kullandığımız = işareti atama operatörüdür.

Matematik operatöreri:

+ Toplama 5+5  =10
- Çıkartma 10-5  = 5
* Çarpma 5*5  = 25
/ Bölme 40/4  = 10

echo (5+5);
Satırıekrana 10 yazdıracaktır. Dikkat ettiyseniz echo komutunda " " işaretlerini kulanmadık. Bunun sebebi matematiksel işlem yapmamızdır.
Aynı işlemleri değişkenler ilede yapmamız mümkündür.

$sayi1 = 26;
$sayi2 = 32;
echo ($sayi1 + $sayi2);


Veya bunun yerine aşağıdakinide kullanabilirsiniz.
$sayi1 = 26;
$sayi2 = 32;
$toplam = $sayi1 + $sayi2;
echo ("$toplam");
<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>