PHP

          Bir önceki sayıda söylediğim kod;

<html><head><title>www.bilmveteknoloji.com</title></head>
<body>
<?php
// aşagıdaki PHP diline ait öğeler hakkında gerekli bilgiyi bir sonrai bölümde buacaksınız.
//Burada amaç sadece html ve PHP'nin ayrılmasını göstermektir.
$coder = "Simto ALEV";
$site = "http://www.ilimveteknoloji.com";
?>
<table border="1">
<tr>
<td>Coder: <?php echo ("$coder"); ?> </td>
<td>Site: <a href="<?php echo("$site"); ?> "> Ulaşmak İçin Tıklayın</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Yukarıdaki kod sayesinde, oluşabilecek bir çok hatadan kurtulup daha hızlı ve kolay bir şekilde PHP sayfaları hazırlayabilirsiniz.

Değişkenler ve veri türleri

PHPde de her programlama dilinde olduğu gibi değişkenleri kullanırız. Aslında onlarsız bi programda olmaz. (ben onları çok seviyorum ;))
Değişkenler birşey(ler)i içinde sakladığımız kutular gibidir.
Mesela yemek adlarını bu kutularda (değişkenlerde) saklabiliriz ve lazım oluncada kutumuzdan alırız.
Bu şekilde ziyaretçinin hangi yemeği seçtiğini anlayıp gerekli işlemleri yapabiliriz.
Değişkenlere bir isim ve birde değer verilmeli.
Örneğin yemek adlı değişkene pilav değeri verilebilir.

Değişkenleri tanımlamak için $ işareti kullanılır ve değişken isimlerinde harf, rakam ve _ harici bir karakter kullanamayız.
Bir değişkeni nası atayacağınızı görmek için aşağıdaki örekleri inceleyiniz.

$adi = "Ahmet";
$yasi = "34";
$meslegi = "Kuafor";

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>