PHP


          Sizde farketmişsinizdirki PHP ile birşey yazdırırken " " arasında yzıyoruz ve " işaretleri gözükmüyor.
Peki ya "" içerisinde birşeyler yazmak istiyosanız? İşte o anda imdadınıza PHP'nin bu durumlar için olan kurtarcısı ESCAPE koşuyor.
Escape de nedir diyorsunuz değil mi? Escape sadece "\" (backslash(ters bölme işareti)).

Şöyle bir kod ile nasıl kullanıldığını gösterelim.

<?php
echo ("Simto ALEV \"www.bilimveteknoloji.com\" için yazıyor.");
?>

bu kod ekrana şunu yazacaktır;
Simto ALEV "www.bilimveteknoloji.com" için yazıyor.

Çok işe yarıyor değil mi şu escape? :))

Html ve PHP
PHP diğer web programlama dilleri gibi sadece program içindir ve tasarım yeteneğine sahip değildir.
Bu yüzden PHP ile birikte html kullanacağız. Tabiki bilmeniz ve dikka tedilmesi gereken bazı şeyler var.

PHP içerisinse Html, JavaScript yazılmasına izin veren bir dildir ve daha önce gördüğünüz echo functionu içerisine html kodu kullanlabilir.

PHP içerisinde Htm için küçü bir örnek yapalım.

<?php
echo ("Aşağıda Link'e dıklayıverinn<br><br>
<a href=\"http://www.bilimveteknoloji.com\">www.bilimveteknoloji.com</a>
");
?>

Yukarıda link verilen satırda dagördüğünüz gibi " lardan önce escape işareti (\) kullandım. Eğer bunu yapmasaydım hoş olmayan şeylerle karşlaşacaktım

Sonucunu deneyin ve siz bulun.
Yinede ben bunu kulanmak yerine, PHP programınzı kolayca editlemek ve yeri geldiğinde yeni bir tasarıma yerleştirmek için html ve PHP yi birbirinden ayırmanızı öneriyorum.

Şöyle bir kodda tasarımızı e programınızı kolayca değiştirebilirsiniz;

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>