PHP dili


          Aslında php sanıldığı kadar zor bir değildir.
Hergün 2 saatini ayırarak 15gün içinde iyi bir php coder olabilirsiniz.
Tabi PHP'nin de diğer diller gibi bir kaç yazım kuralı vardır.

Tüm php kodları (tırnaksız) "<?php" ve "?>" işaretleri arasında yazılır. Böylece server bir php komutu çalıştırmak istendiğini anlar.

PHP de her komutun sonuna ";"(noktalı virgül) işareti konulması zorunludur ve php ; işareti görene kadar function'u çalıştırmaya devam eder.Aksi halde kocaman bir hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz. (bu hatayı seveceğini hiç sanmıyorum :))

Örnek kod:

<?php
echo ("NaturelGS");
?>

Görüldüğü gibi satır sonunda ; virgül var. Php komutun bittiğini anlar ve ekrana NaturelGS yazdırır.
Aynı şeyi şu şekildede yapabilirdiniz. (iyi bir phpci olmak istiyosanın böye şeyler yapmayın)

<?php
echo ("N
at
u
r
el
GS
");
?>

Berbat görünüyor değil mi?

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>