PHP

PHP ile upload örneği

<html>
<head>
<style>
a:visited{;color:'000000';text-decoration:none;}
a:hover{;color:'ff0000';text-decoration:none;}
a:link{;color:'000000';text-decoration:none;}
</style>
<title>Upload örneği - www.bilimveteknoloji.com</title>
</head>
<body bgcolor="#E6E6FF" text="#000000">

<?php
//Aşağıda formun gönderilip gönderimediğini kontrol ediyoruz. Eğer git değişkeni varsa(form gönderilmişse) işlem yapmasını istiyoruz
if($git) {
$dosya_dizin = "images";  
// dosyanın upload edileceği klasor. ben images adını kullandım. programı çalıstırmadan önce bu klasoru oluşturun.

copy ( $dosya, "$dosya_dizin/$dosya_name" );
// $dosya formdan aldıgımız bilgi. $dosya_dizin belirlediğimiz klasor. $dosya_name dosya adı.
//değişken adından sonra " _name " yazımı dosya adını veriri " _ size " ise boyutunu.

echo ($dosya_size byte boyutundaki $dosya_name 'in uploadı tamamlandı.");
}
else {
// form gönderilmemişse
?>
<form method="post" action="upload.php" enctype="multipart/form-data" >
<table>
<tr>
<td><input type="file"name="dosya"></td>
<td><input type="submit" value="Upload et" name="git"></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
// php programımız bitti
?>
</body>
</html>

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>