PHP

                             PHP ile örnek uygulamalar
          Evet. Artık şimdiye kadar öğrendiklerimizle bir şey yapmanın zamanı geldi. Aşağıda örnek program kodları yazıp açıklamasını yapacağım.
Yazdığım kodlarda esas olan sadece kırmızı renk ile yazılanlardır. Siyah renkler kodu açıklama amacıylan yazılmıştır ve programa hiç bir etkisi yoktur.

Şifreli sayfa girşi

Eğer sayfamıza herkesin değil sadece bilen kişilerin girmesini istiyorsak böyle bir program çok işimize yaraycaktır.
Aşagıdaki dosyayı pwd.php adıyla kaydedin.
<?php
$password = "bilimveteknoloji"  
// Burada şifre bulunuyor.
?>


Yukarıdaki pwd.php sayfasını esas sayfamıza include edeceğiz. $password değişkeni istenen şifredir.

Aşağıdaki kodları gizli.php adıyla kaydedin.
<html>
<head>
<style>
a:visited{;color:'000000';text-decoration:none;}
a:hover{;color:'ff0000';text-decoration:none;}
a:link{;color:'000000';text-decoration:none;}
</style>
<title>Şifreli sayfa örneği - www.bilimveteknoloji.com</title>
</head>
<body bgcolor="#E6E6FF" text="#000000">

<?php
//Aşağıda formun gönderilip gönderimediğini kontrol ediyoruz. Eğer git değişkeni varsa(form gönderilmişse) işlem yapmasını istiyoruz
if($git) {
include("pwd.php"); // buraya şifrenin gizlendiği dosyayı include ediyoruz.
if("$HTTP_POST_VARS[pwd]" == "$password") {
// Formdan gelen pwd değişkeninin $password değişeniyle aynımı oldugunu kontol ediyoruz.

echo ("Merhaba. Gizi bölgeye ulaştın");
//2 değişken aynı ise yapılacaklar
}
else {
// 2 değişken aynı değilse
echo ("Opps. Nereye gidiyosun kardeşim");
}
}

else {
// form gönderilmemişse frm cıkmasını sağlıyoruz.
?>
<form action="post.php" name="post_deneme" method="post">
<table width="230" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td width="80">Adınız:</td>
<td width="150">
<input type="text" name="isim">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="80" align="right">
<input type="submit" name="git" value="İçeri girecem ">
</td>
<td width="150">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<?
}
// ve programımızı tamamladık.
?>

</body>
</html>

gizli.php dosyasını çalıştırdığımızda şifre soracaktır. Şifre doğru ise yane pwd.php dosyasında belirlediğimiz ile aynı ise ekrana Merhaba. Gizi bölgeye ulaştın yazcaktır. Eğer şifre yanlış ise ekrana Opps. Nereye gidiyosun kardeşim yazacaktır.

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>