PHP

                           Get
             PHPde url'den alınan değişkenlere get deniyor. Bunu daha çok linkler ile değişken almak için kullanırız ve formlardada get methodunu kulanmak mümkündür. Bunun için $HTTP_GET_VARS[] kullanırız. Url'den değiken alımı şyledir;
get.php?degisken=deger
Bu şekilde degisken adında bir değişken oluşturulur ve değeri ' deger ' dir. PHPde url'den birden fazla değişken aalmakta mümkübdür. Bunun için urlde değişkenleri & işareti ile ayırırız.
get.php?degisken1=deger1&degisken2=deger2

Aşağıdaki kodları get.php adıyla kaydedin.

<?php
echo ("Merhaba,<br> $HTTP_GET_VARS[adi] $HTTP_GET_VARS[soyadi]");
?>


Önce get.php dosyasını acın. Ve sonra browserınızda adresin sonuna şnu ekleyin;
?adi=Simto&soyadi=Alev

PHP ile mail göndermek
PHP ile mail göndermek için diğer dillerde olduğu gibi ek bir eklentiye ihtiyaç yoktur. PHP mai göndermek isteyebileceğinizi düşünmüş ve mail(); komutunu geliştirmişler. Bu komutun kullanımı gayet basittir. Aşağıdaki kodu inceleyip test edin.

<?php
$kime = "simtoalev@superonline.com";
                               // Gidecek kişinin mail adresi
$konu = "www.bilimveteknoloji.com";
                                //   Mail'in subjecti
$mesaj = "Bu bir deneme mailidir";
                                  //    Mail'in içeriği
$mesaj .= "PHP ile mail göndermeyi";
                             //      Mail içeriğinin devamı (gerekli ise)
$mesaj .= "www.bilimveteknoloji.com'dan öğrendim.";  
  //       Mail içeriğinin devamı (gerekli ise)

mail($kime, $subject, $mesaj);
?>


PHP ile upload (dosya gönderimi)

Ziyaretcinin bilgisayarındaki bir dosyayı sitenize upload etmesini isteyebilir veya siz dosyalarınızı siteniz üzerinden upload etmek isteyebilirsiniz. İşte bu durumda imdadınıza copy(); yetişiyor ve işinizi çok kolaylaştırıyor.
Copy komutunu kuanmak içi şunu yazmanınz yeterli.
copy(dosya_adi, dosyayı/koyacağınız/klasor/dosya.adi)

Aşağıdaki kod ile copy komutunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bir sonrai bölümde konu hakkında bir örnek verilecektir.

<?php
$dosya = "c:\belgelerim\resmin.jpg";
$klasor = "resimler";
copy($dosya, $klasor/$dosya_name)
?>

 

 

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>