PHP

Değişken gönderme yolları

           PHP de değişenleri nasıl kullandığımızı daha önce gördünüz. Ancak değişkenleri her zaman kendimiz atamayız. Bir değişkene ziyaretçinin seçtiği yemeği atayabiliriz. Bunun için 2 farklı değişken alma yöntemi vardır.

Post
Bir post methodu ile aldığımız değişkendir.
Form öğelerinin name değerlerinin değişken adı olarak kullanıldığını belirmiştim. Ancak en doğru kullanım $HTTP_POST_VARS[] tır.
Aşağıdaki kodu post.php adıyla kaydedip inceleyin.

<html>
<head>
<title>htttp post - www.bilimveteknoloji.com</title>
</head>
<body>
<?php
if ($git) {
echo ("Merhaba $HTTP_POST_VARS[isim]");
}
else {
?>
<form action="post.php" name="post_deneme" method="post">
<table width="230" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="80">Adınız:</td>
<td width="150">
<input type="text" name="isim">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="80" align="right">
<input type="submit" name="git" value="Yolla!">
</td>
<td width="150">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
?>
</body>
</html>

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>