PHP

                                For Döngüsü
           Döngünün bizim istediğimiz sayıda gerçekleşmesini istiyorsak for döngüsünü kullanabiliriz. For dngüsünde sadee sayaç mantığı kullanılır. örneğin bir değişkene 1 rakamını atarız ve değişkenin değeri 7 olanakadar döngünün devam etmesini sağlarız ve for döngüzü değişmenin değerini her işlemde istediğimiz miktarda (örneğin 2şer) artırır.
For döngüsü şu şekilde kullanılır;


for ( $degisken atama ; koşul ; artış basaması ) {
Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

For döngüzüsünde ilk başta bir değiken atıyoruz sonra gerekli şartı ve en sona artış miktarı.

for ($sayac = 1; $sayac <= 7 ; $sayac++ ) {
echo ("<font size= $sayac >
<b><p>www.bilimveteknoloji.com</b></p>
</font>");
}


Kodu deneyip sonucu inceleyin.

While Döngüsü

While döngüsü şart gerçekleşene kadar istediğimiz komutları uygular.
Mesla $a değişkenin değeri 1 olsun. While $a 10 olana kadar ekrana istediğimiz bir yazıyı yazar ve $a nın değerini 1 arttırır.
Aslında while benim çok sevdiğim bir döngüdür. Hatta diğer döngüleri ben kullanmıyorum bile. :)

While (şart) :
Şart var ise yapılacak işler
endwhile;

Aşağıdaki örnektende anlayacağınız gibi while, for'dan pekte farklı değildir.
$sayac = 1;
while ( $sayac <= 7 ) :
echo ("<font size= $sayac >
<b><p>www.bilimveteknoloji.com</b></p>
</font>");
$sayac ++;
endwhile;

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17->>