Window Nesnesi

 

               Window nesnesi, genelde istenilen özelliklere sahip bir pencere açıp, kapatmak  için kullanılır. Açtığımız bu yeni pencerenin içriğinde istediğimiz değişikliği yapabiliriz.

window.open: Belirtilen özelliklere sahip bir pencere açmak için kullanılır. Komutun kullanım formatı aşağıdaki gibidir:

window.open komutundan sonra açılan ilk tırnak içine açılmak istenen sayfanın adı yazılır( Örneğin, 'deneme.htm' gibi). İkinci açılan tırnak içerisine pencereye verilecek isim girilir (Örneğin, 'pencere1' gibi). açılan sontırnak içerisine ise ise pencerenin özellikleri girilir (Örneğin, 'width=100 , height=150 , toolbar=0 , menu=1 ' gibi).

*window.open('açılmak istenen sayfa','açılacak pencerey verilen isim','penceerenin özellikleri')

Pencere özellikleri ile ilgili parametreler:

Parametre Değer Anlamı
width sayı Pencerenin genişliği
height sayı Pencerenin yüksekliği
top sayı Üstten boşluk (x  koordinatı)
left sayı Soldan boşluk (y  koordinatı)
fullscreen yes - no yada 1 - 0 Tam ekran görüntüleme
toolbar yes - no yada 1 - 0 Kontrol cubuğu
scrollbars yes - no yada 1 - 0 Kaydırma çubukları
menu yes - no yada 1 - 0 Menü çubuğu
location yes - no yada 1 - 0 Adres çubuğu
status yes - no yada 1 - 0 Durum çubuğu

window.close(): Window.close() komutu yardımı ile üzerinde bulunduğumuz sayfayı yada kendi açtığımız bir pencereyi kapata biliriz. 

'window.close()' komutu direk olarak kullanıldığında üzerinde bulunduğumuz sayfayı kapatmaya çalışır bu nedenle kullanıcıya kendiliğinden sayfayı kapatmak isteyip istemediğini sorar.

Kendi açtığımız pencereyi kapatmanın en kolay yolu açtığımız pencereyi bir değişkene atamaktır. Daha sonra;
window.değişken.close() komutunu kullanarak açtığımız pencereyi kapatabiliriz.

Örnek: Daha önce yaptığımız 'deneme.htm' adındaki sayfamızı window nesnesi yardımıyla pencerede açtıralım.

<html>
<script language="javascript">
function ac()
{
pen=window.open('deneme.htm','pen1','width=100,height=100,toolbar=0,scrollbars=0,menu=0,location=0,status=0')
}

function kapat()
{
window.pen.close
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>Window Nesnesi Örneği.</b></p>
<input type="button" value="Pencere Aç" onclick="ac()">
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="kapat()">
</body>
</htm>

Scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın!..

Not: Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz pencere "deneme.htm" isminde bir sayfa açıyor. Kendi bilgisayarınızda da scripin tam olarak çalışması için, herhangi bir sayfaya "deneme.htm" ismi verrip yada bu isimde basit bir "html" hazırlayıp script ile aynı klasör içine koyunuz. Aksi taktirde açılan pencere içinde "sayfa bulunamıyor" hatası görülecektir. 

window.name: O anda açık olan bencerenin ismini verir. Eğer komutla bir pencere açılmamışsa üzerinde bulunduğumuz sayfanın adını verir. 

window.status: Üzerinde bulunulan sayfanın durum çubuğuna yazı yazdırmak için kullanılır.

window.DefaultStatus: Durum çubuğunun sabit değerini okumak yada değiştirmek için kullanılır.

    <<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>