Döngüler

 

 

             For() Döngüsü: for() döngüsü, belirtilen değişkenin değeri, belirlelen sınırlar arasında olduğu sürece istenilen komutların işlenmesini sağlamak için kullanılır. for() döngüsünde kullanılacak olan değişkenin önceden tanımlanmasına gerek yoktur. For() döngüsü kullanacağı değişkeni kendisi tanımlar ve belirlenen peryotla değerini değiştirir.

Örnek: 0'dan başlayıp 10'a kadar 1'er 1'er artarak değer alan x değişkeni  elde edmek için for() döngüsünü şu şekilde kullanabiliriz.

<htm>
<script language="javascript">
function dongu()
{
for(x=0;x<10;x=x+1)
{
alert(x)
}
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>For() Döngüsü Örneği.</b></p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="dongu()">
</body>
<htm>

Scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın!..

    Yukarıdaki örnekte for() döngüsü içerisine yazdığımız "x=0" komutu ile "x" değişkeninin başlangıç değerinin "0" olduğunu, "x<10" komutu ile de x değişkeninin bitiş değerinin "9" olduğunu  belirtmiş oluyoruz. "x=x+1" komutu ise değişkenin değerinin 1'er 1'er artacağını gösteriyor. Süslü parantezler içine yazdığımız "alert(x)" komutu ise bize x'in değerini alert kutusu içinde gösterilmesini sağlıyor.

While() Döngüsü: While() öngüsü, belirtilen şart geçerli olduğu sürece istenilen komutların işlenmesini sağlamak için kullanılır. While() döngüsünde kullanılacak olan değişkenin daha önceden tanımlanması zorunludur. Aynı zamanda değişkenin değeri farklı bir komut yardımı ile değiştirilmelidir.

Örnek: Yukarıdaki örnekte yaptığımız işlemin aynısını while() komutunu kullanarak şu şekilde yapabiliriz.

<htm>
<script language="javascript">
function dongu()
{
var x
x=0
while(x<10)
{
alert(x)
x=x+1
}
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>While() Döngüsü Örneği.</b></p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="dongu()">
</body>
<htm>

Scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın!..

   

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>