if()... else Komutları

 

           if() Komutu: "if" kelimesi İngilizce de "eğer" anlamına gelmektedir.  JavaScript'deki anlamı da tam olarak budur. Yani JavaScript'te if() komutu; eğer verdiğim koşul doğruysa süslü parantezler "{...}" içindeki komutları uygula anlamına gelmektedir.

if komutunun kullanım formatı;

if(...)   'burada ki parantezler içerisine gerçekleşmesini istediğiniz koşul yazılır.
{....}   'süslü parentezler arasına yukarıda verdiğimiz koşul sağlandığı zaman çalıştırılmasını istediğimiz komutlar yazılır.

Örneğin, "x" adında değeri dışarıdan girilebilir bir değişen tanımlamış olalım ve  "x" değişkeninin değeri "1" olduğunda karşımıza içinde BilimVeTeknoloji.Com yazan bir alert kutusu çıksın.

Bu için "if(x==1)" komutunu kullanarak eğer x=1 ise süslü parantezler arasındaki komutları çalıştır dememiz gerekiyor. "x" değişkenine  "1" değeri girildiğinde if komutu bizi süslü parantezler içine gönderir. Ve burada ki "{alert("BilimVeTeknoloji.Com")}" komutu sayesinde karşımıza içerisinde BilimVeTeknoloji.Com yazısı olan bir alert kutusu çıkar.

if(x==1)
{
alert("BilimVeTeknoloji.Com")
}

* Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, karşılaştırma yaparken iki "=" işareti kullanıyor olmamız (x==1). Eğer tek "=" kullansaydık, "x" değişkenini 1'e eşitlenecek ve her durumda süslü parantez içerisindeki komutları çalışacaktı.

Evet if() komutu sayesinde verdiğimiz koşul gerçekleştiğinde istediğimiz komutların çalışmasını sağladık. Peki bu koşulun geçekleşmemesi  durumunda tanımladığımız başka komutların çalışmasını istiyorsak bunu nasıl sağlarız? İşte bu noktada else komutu devreye giriyor.

else Komutu: else komutu daima if() komutu ile birlikte kullanılır. if() komutuyla belirlenen koşul gerçekleşmediği taktirde else komutu içerisinde belirlenen komutlar çalışır.

if() komutunu işlerken yaptığımız örneğe devam edelim; yukarıdaki örnekte "x" değişkeni "1" değerini aldığı taktirde BilimVeTeknoloji.Com metinini içeren bir alert kutusu açılıyordu. Şimdi de "x" değişkenine birden başka bir değer girildiğinde etkin olacak bir mesaj yazalım.

İlk olarak "else" komutunu kullanarak "x" değişkeninin 1'den başka bir değer alması durumunda etkin olacak komutlar hazırlayalım. Yukarıdaki if() komutu x'in 1'e eşit olması durumunda etkin olduğu için bu örneğe ekleyeceğimiz else komutu x eşit değilse 1'e anlamı taşıyacaktır. x eşitdeğil 1 durumunda else komutu ile birlikte süslü "{.....}" parantezler arasına yazılan komutlar etkin olacaktır.

else
{
alert("lütfen değişkene '1' değerini giriniz.")
}


Örnek : 

<html>
<head>
<script language="javascript1.2">
function load()
{
var x
x=document.form1.T1.value

if(x==1)
{
alert("BilimVeTeknoloji.Com")
}

else
{
alert("lütfen değişkene '1' değerini giriniz.")
}
}
</script>
</head>
<body>
<center>
<p><b>if()...else Komutu Örneği</b></p>
<br>Lütfen bir sayı giriniz....
<form name="form1">
<input  name="T1">
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="load()">
</form>
</body>
</html>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın!...

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>