Documet Nesnesi Ve Form Nesneleri

 

          Document Nesnesi: JavaScrip'te document nesnesi üzerinde bulunduğumuz sayfa anlamına gelir. Document nesnesi kullanılarak üzerinde bulunduğumuz sayfanın özelliklleri değiştirilebilir.

Operatör:

Anlamı:

title Sayfanın başlığı
bgcolor Sayfanın ardalan rengi
fgcolor Sayfanın yazı rengi
linkColor Sayfanın link rengi
alinkColor Üzerinde bulunulan link rengi
vlinkColor Ziyaret edilmiş link rengi
location Sayfanın URL'si
lastmodified Sayfanın son güncellendiği tarih
write() Sayfa içerisine yazı yazmak için kullanılır
clear() Sayfanın JavaScriptle eklenen içeriğini temizler.

Location Nesnesi : O an üzerinde bulunan web sayfası manasına gelmektedir. Özellikleri aşağıdaki tabloda verilmişti.

Özellik:

Açıklama:

href Üzerinde bulunulan sayfanın URL'sini verir
protocol Üzerinde bulunulan sayfanın Protokol türünü verir
reload() Üzerinde bulunulan sayfanın yeniden yüklenmesini sağlar.

History Nesnesi : Daha önce ziyaret edilen sayfaları hafızasında tutan ve istenildiğinde bu sayfalardan birine dönüşü sağlayan bir nesnedir.

Özellik:

Açıklama:

length Ziyaret edilen toplam sayfa sayısını verir
go(x) Ziyaret edilmiş x'inci sayfaya gidiş dönüş kullanılır
back() Ziyeret edilen bir önceki sayfaya dönüş için kullanılır.
foward() Ziyeret edilen bir sonraki sayfaya dönüş için kullanılır.

örneğin,   history.back()  'bir önceki sayfaya dönüş için kullanılır.

Form Nesneleri: HTML dilinde veri yollamak amacı ile formlar kullanılır. Form içerisinde textarea, textbox, password, submit, checkbox ve radio gibi nesneler yer alır. Forma ziyaretçi tarafından girilen bilgiler "post" yada "get" metodları kullanılarak CGI, ASP gibi form yakalama özelliği olan bir dosyaya yönlendirilebilir. Ziyaretçi defterlerinde ve anketlerde genellikle form nesnesinden yararlanılır.

JavaScript genellikle form içindeki herhangi bir nesnenin içeriğini kontrol edebilmek ve değiştirmek için kullanılır.

kulanım şekli; document.Formİsmi.Nesneİsmi.Özellik

İsterseniz şimdi form nesnesini ve form nesnesi içinde yer alan nesnelerin JavaScript tarafından değiştirile bilen özelliklerini inceleyelim.

Form Nesneleri: Formlar daha önce de belirttiğimiz gibi ziyaretçi tarafından girilen bilgileri başka bir dosyaya yönlendirmek amacı ile kullanılırlar nesnelerdir.

Özellik:

Açıklama:

name formun adı
value formun içeriği
action formun yönlendirileceği sayfanın yeri ve adı
methot form yöntemi "Get" yada "Post"
lenght form içindeki nesne sayısı
elements form içinde kullanılan nesneler

Form nesnesi bir çok yardımcı nesne ile birlikte kullanılır bu  nesneler <form>  </form> tagları arasına yerleştirilir ve form herhangi bir dosyaya yönlendirildiğinde tüm bu nesnelerin değeride yönlendirilmiş olur.

HTML dilinden tanıdığınız bu nesneleri ve özelliklerini kısaca inceleyelim.

Nesne:

Anlamı:

select Seçim listesi
text Yazı kutusu
password Parola kutusu
textarea Yazı alanı
button Buton
submit Form onaylama butonu
reset Form temizleme butonu
checkbox Seçim kutusu (Çoklu seçme özelliği)
radio Seçim kutusu (Tek seçme özelliği)
image Resim
href Link

JavaScript dilinde bu form nesnelerinin olaylara karşı duyarlılığı sıksık kullanılır ve bizi asıl ilgilendiren bu nesnelerin duyarlılık gösterdiği olaylardır.

Nesne:

Özellikler:

select onclick,onblur,onchange,onfocus
text onclick,onblur,onchange,onfocus,onselect
password onclick,onblur,onchange,onfocus,onselect
textarea onclick,onblur,onchange,onfocus,onselect
button onclick
submit onclick,onsubmit
reset onclick,onreset
checkbox onclick,onchange,onchecked
radio onclick,onchange,onchecked
image onclick,onmouseover,onmouseout,oneror,onabort
href onclick,onmouseover,onmouseout

Yukarıdaki olaylar dediğimiz özellikler sonraki derslerimizde daha ayrıntılı birşekilde anlatılacak.

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>