Mantıksal ve Matematiksel İşlemler

 

             Karşılaştırmalar : Karşılaştırma işlemleri genellikle scripte koşul vermek için kullanılır. Değerler koşula uygunsa sonuç "true", değilse "false" dir.

JavaScrip'te karşılaştırma operatörleri tablosu ; 

Operatör Adı Anlamı
== Eşit Sol ve sağdaki değerler biribirlerine eşitse
!= Eşitdeğil Sol ve sağdaki değerler birbirlerine eşitdeğilse
< Küçük Soldaki değer sağdaki değerden küçüse
> Büyük Soldaki değer sağdaki değerden büyükse
<= Küçük yada eşit Soldaki değer sağdaki değere eşit yada küçükse
>= Büyük yada eşit Soldaki değer sağdaki değere eşit yada büyükse

Mantıksal İşlemler : Mantıksal işlemler genelde birden fazla karşılaştırma işlemi arasında bağ kurmak içim kullanılır. Örneğin iki koşul arasında "||" operatörü kullanıldığında sağdaki yada soldaki koşullardan herhangi birinin sonucu "true" (doğru) ise mantıksal işlemin sonucunda "true" dir.

JavaScrip'te mantıksal işlem operatörleri tablosu ; 

Operatör Adı Anlamı
&& Ve (and) Sol ve sağdaki koşulların her ikiside doğruysa
|| Veya (or) Sol ve sağdaki koşullardan herhangi biri doğruysa
! Değil Verilen koşul doğru ise

Not: Karşılaştırma işlemleri ve mantıksal işlemler hakkındaki  örnekleri if() komutunu incelerken kullanacağız.

Matematiksel İşlemler : Dört işlem (toplama, çıkartma, çarpma ve bölme) için kullanılan basit matematiksel ifadelerdir.

JavaScrip'te matematiksel işlem operatörleri tablosu ; 

Operatör Adı Anlamı
+ toplama Sol ve sağdaki değerleri birbirine ekler.
- çıkarma Soldaki değerden sağdaki değerleri çıkarır.
* çarpma Sol ve sağdaki değerleri birbiri ile çarpar.
/ bölme Soldaki değeri sağdaki değere böler.

Math Nesnesi: JavaScript'te karmaşık matematiksel işlemler Math nesnesi yardımı ile kullanılır. Math nesnesi temel matematiksel işlemlerin yanı sıra yararlı birkaç karşılaştırma işlemi de içermektedir. Bu ek işlemler çok kolaylıklar sağlar. Örneğin girilen iki sayıdan hangisinin büyük olduğunu Math.max() komutu yardımı ile kolayca görebiliriz. 

Math nesnesi işlem operatörleri tablosu ; 

Operatör Adı Anlamı
PI "pi"sayısı "pi" sayısının tam değerini verir.
E "e"sayısı "e" sayısının tam değerini verir.
sqrt(x) karekök x'sayısının karekök değeri.
log(x) logaritma x'sayısının karekök değeridir.
pow(x,y) x^y x üzeri y sayısının değeri.
 sin(x) sinüs x'sayısının sinüs değeri.
cos(x) cosinüs x'sayısının cosinüs değeri.
tan(x) tanjant x'sayısının tanjant değeri.
asin(x) arcsinüs x'sayısının arcsinüs değeri.
acos(x) arccosinüs x'sayısının arccosinüs değeri.
atan(x) arctanjant x'sayısının arctanjant değeri.
abs(x) tamkısım x'sayısının tamkısımını döndürür
 max(x,y) büyük sayı x ve y sayılarından büyük olanın değeri
min(x,y) küçük sayı x ve y sayılarından küçük olanın değeri
ceil(x) büyük tam sayı x'sayısından büyük en yakın tamsayı değeri
floor(x) küçük tam sayı x'sayısından küçük ve en yakın tamsayı değeri
round(x) tam sayı x'sayısına en yakın tam sayı değeri.
random() rasgele sayı "0" ile"1" arasında rasgele bir sayı değeri
exp(x) sayı x'sayısının kendisi

Kullanım Şekli: Yukarıdaki tabloda verdiğimiz komutlar tek başlarına kullanılamazlar. Muhakkak Math nesnesi ile birlikte kullanılmalıdırlar.

Math.komut     '  Örneğin Math.sin(30)

* Math komutunun ilk harfi muhakkak büyük olmalıdır. "math" şeklindeki bir yazım ilk harfi küçük olduğu için çalışmayacaktır.
* Aynı şekilde yukarıdaki tabloda verilen operatörler aynen tabloda verildiği gibi küçük harfle yazılmalıdır. Herhangi bir karakteri büyük harfle yazılırsa script çalışmaz. 

Örnek: Girilen sayısının karekökünü bulan bir script;

<htm>
<script language="javascript">
function kok()
{
alert('9 un karekökü= '+Math.sqrt(9))
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>Math Nesnesi Örneği</b></p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="kok()">
</body>
</htm>

scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın..

<<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>