Değişkenler

 

             Değişken : Değişken, JavaScript de dahil olmak üzere tüm programlama dillerinde kullanılan, içeriği tamamen isteğe bağlı olarak atanan ve programcı tarafından ihtiyaca göre oluşturulan nesnelerdir. Değişkenin içeriği metin yada sayı olabilir.

JavaScripte Değişken Kullanımı : JavaScript'te değişken kullanmak için ilk olarak, değişken isminin "var" komutu kullanılarak belirtilmesi gerekir. (Evet bu değişkeni önceden belirtme işi çok gıcık ama napalım gülü seven dikenine katlanır). Hemen değişkeni belirtirken yada daha sonra script içerisinde değişkene  bir değer atanabilir. Eğer değişken tanıtılmadan içeriğine bir değer atanılmaya çalışırsa script çalışmaz.

var gezegen
gezegen = "mars"

yada

var gezegen = "mars"    ' Bu örneklerde değişkenimiz "gezegen", değeri "mars" tır.

* Bir var komutu ile birden çok değişken tanımlana bilir.

var okul,sınıf,no    'burada var komutu okul,sınıf ve no olmak üzere üç değişken oluşturduk.

Örnek:

<html>
<script language="javascript">
function deneme()
{
var mesaj
mesaj = "örneğimiz çalışıyor"
alert(mesaj)
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>Değişken Örneği</b></p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="deneme()">
</body>
</html>

scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

     

JavaSdript Değişkenlerinin Özellikleri:

   - JavaScrip'te değişken kullanılmadan önce "var" komutu ile tanımlanmalıdır.
   - JavaScrip'te değişkene atanan değer " " yada ' ' imleri arasına yazılır.
   - Küsuratlı sayısal değerler "." (nokta) ile gösterilir.   3.5  ( "," virgül kullanılmaz.)
   - JavaScrip'te değişken algılanırken büyük küçük harf ayrımı yapılır. Örneğin "okul" ile "Okul" kelimeleri JavaScript tarafından iki farklı değişken olarak algılanır.


Değişken Çeşitleri 

Boolean Değişkeni : Bu değişkenler iki farklı değer alabilen değişkenlerdir. Bu değişkenin "true" değerini alması değişkenin geçerli yada kullanıla bilir olduğu, "false" değerini alması ise geçersiz yada kullanılamaz olduğu anlamına gelir. Ayrıca "false" yerine "0", "true" yerine "1" değerleri de kullanıla bilir. Bu değişkeni ilerde bazı örneklerde kullanacağız.

Global Değişken : Global değişken, diğer değişkenler gibi hemen hemen tüm programlama dillerinde kullanılır. Kullanım amacı; Bir fonksiyon içinde tanımladığımız bir değişken başka bir fonksiyon için geçerli değildir. Yani bir fonksiyonda tanımlayıp kullandığımız bir değişkeni başka bir fonksiyonda kullanmak için yeniden tanımlayıp değer atamamız gerekir. Ama bazı durumlarda aynı değişkenin bir çok fonksiyonda kullanılması gerekebilir. Yani değişkene verdiğimiz değerin tüm fonksiyonlarda geçerli olması ve değerinin değiştirilebilmesi istenebilir. Bu durumda global değişkene ihtiyaç duyulur.

     JavaScrip'te global değişken kullanımı çok kolaydır. Yapmanız gereken tek şey, global değişken olarak kullanmak istediğiniz değişkeni fonksiyon içinde degil de hemen scripti tanımladıktan sonra yani fonksiyon açmadan tanımlamaktır. Yani hiç bir ek komuta gerek yoktur. Bu şekilde tanımladığınız bir değişkeni script içindeki tüm fonksiyonlarda tekrar tanımlamaya gerek kalmadan kullana bilirsiniz.

Örnek:

<html>
<script language="javascript">
var sayi = '10'
function deneme1()
{
alert("1. fonksiyon, global değişken ="+sayi)
}
function deneme2()
{
alert("2. fonksiyon, global değişken ="+sayi )
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>Global Değişken Örneği</b></p>
<p>Fonsiyon 1</p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="deneme1()"><br>
<p>Fonsiyon 2</p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="deneme2()">
</body>
</html>

scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

Array (Dizi) Değişken : Diğer tüm değişken türleri sadece bir tek değer alabilmekteydi. Ama dizi değişkende birden fazla değer tek değişken içinde tutulabilir. Dizi değişken oluşturmak için diğer değişkenler gibi önce değişkenin adı "var" komutu ile tanımlanır. Daha sonra "new Array()" komutu ile değişkene değerler atanır.

* Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur "Array" komutunun ilk "A" harfi mutlaka büyük harfle yazılmalıdır. Küçük a yazılırsa script çalışmaz.

var degisken
degisken = new Array(deger1,deger2,deger3,deger4....)

        Dizi değişkenin değerleri okunurken degişken[0], degişken[1], degişken[2] şeklinde okunur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur. ilk değerin [0]  olarak tutuluyor olmasıdır, sonra sırası ile [1], [2] ...  şeklinde devam eder.

Örnek:

<html>
<script language="javascript">
function dizi_degisken()
{
var gezegenler
gezegenler = new Array("merkur","venus","dunya","mars","jupiter")
alert("değişkenleriniz = "+gezegenler[0]+gezegenler[1]+gezegenler[2]+gezegenler[3]+gezegenler[4])
}
</script>
<body>
<center>
<p><b>Dizi Değişken Örneği.<b></p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="dizi_degisken()">
</body>
</html>

scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

 <<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>