Date() Nesnesi:

 

          Date() nesnesi adından da anlaşılacağı gibi tarih ve saat ile ilgili işlemlerde kullanılan bir nesnedir. Date nesnesi kullanıcının bilgisayarında ki tarih ve saat ayarlarından faydalanarak çalışır.

Date() nesnesi tek başına kullanıldığında o an ki tarih ve saati; haftanın günü, ay, gün, saat , yerel saatin UCTden farkı, yıl şeklinde; "Tue Apr 9 02:07:56 UTC+0300 2002" formatında verir.

Metot Değer Açıklama
getTime() 0 - ...... O an ki tarihin 1 Ocak 1970 'den milisaniye olarak farkını verir.
getYear() 1970 - ...... O an ki tarihin yıl değerini verir.
getMonth() 0 - 11 O an ki tarihin ay değerini verir.
getDate() 1 - 31 O an ki tarihin gün değerini verir.
getDay() 0 - 6 O an ki haftanın gün değerini verir.
getHours() 0 - 23 O an ki saatin saat değerini verir.
getMinutes() 0 - 59 O an ki saatin dakika değerini verir.
getSeconds 0 - 59 O an ki saatin saniye değerini verir.
getTimezoneOffset 0 - .... Yerel saatin Greenwich saatinden fakını dakika cinsinden verir.

Örnek: O an ki zamanı "saat:dakika:saniye" cinsinden veren bir JavaScript yazalım.

<html>
<script>
function saat()
{
var zaman,saat,dakika,saniye
zaman = new Date()
saat = zaman.getHours()
dakika = zaman.getMinutes()
saniye = zaman.getSeconds()
document.form1.T1.value = saat+":"+dakika+":"+saniye
setTimeout('saat()',100)
}
</script>
<body onload=saat()>
<center>
<p><b>Date() Nesnesi Örneği</b></p>
<form name="form1">
<input name="T1">
</form>
</body>
</html>

Scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın!..

Not: Yukarıda da belirttiğimiz gibi Date() nesnesi, kullanıcının zaman ve tarih ayarlarına göre çalışır. Yani kullanıcının bilgisayarında saat ve tarih ne ise, sayfada o değerleri görür. Okunan değerin server saati ile alakası yoktur. Bu durum bir iyi bir de kötü sonuç doğurur.
- Kullanıcının gördüğü değerler kendi ayarları olduğu için, kullanıcı hangi ülkede olursa olsun kendi saat ve tarih ayarlarını görecektir.
- Kullanıcının bilgisayarındaki tarih ve saat değerleri yanlışsa, sayfada da yanlış değerler görülür.

    <<-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11->>