HTML

            <select>...</select>: Select elemanı kullanıcıya seçebilmesi için bir liste verir ve bu listeden sadece birisinin seçilmesine olanak tanır. Eğer birden fazla seçim yapılmasına olanak tanınacak ise Mutiple parametresi kullanılır.
         name : Select elemanı ile kullanılan değişkenin adını belirtir. Kullanımı name = "değişkeninadı"
         size : Görüntülenecek textin satır sayısını belirtir. Kullanımı size = "n"
Örnek : 
<select size=
"1" name="secimler" multiple>
<option value=
"1.secildi">seçim1</option>
<option value=
"2.secildi">seçim2</option>
</select>
  <textarea>...</textarea> : Bir text grubun kullanıcı tarafından girilmesine izin verir.
         cols : Textarea nın genişliğini belirtir. Kullanımı cols = "n"
         name : Textarea ya girilen metinin atılacağı değişkeni belirler.
         rows : Textarea içerisind ki satır sayısını belirler. Kullanımı rows = "n"
Örnek : 
<input type="text" name="degisken1" size="20">
  <input> : Input elemanı kullanıcının sayfa üzerindeki değişken ve datalara etki edebilmesini sağlar.
         name : Input elemanının içerdiği bilginin tutulacağı değişkeni belirtir. Kullanım name = "değişkenin adı"
         type : Kullanıcıdan bilgi alınma ve seçenekleri sunuş şekillerini belirtir. İçerdiği seçenekler; "chekbox","hidden","image",radio",reset","submit","text" dir.
         align : Belirtilen nesnenin sayfa içerisindeki duracağı konumu belirtir. "top","middle","bottom" seçeneklerini içerir.
         checked : Chekbox veya radio seçeneklerinden biri seçilmiş ise bu seçeneklerin seçili olup olmadığını belirtir.
         value : Input elemanının ilk değerini belirtir.
Örnekler : 
<input type="radio" value="V1" checked name="R1"><input type="radio" value="V1" checked name="R1">
<input type="checkbox" name="C1" value="ON"><input type="checkbox" name="C1" value="ON">
 
<<-1-2-3-4->>