HTML

          <font> : Yazılacak yazının özelliklerini belirlemek için kullanılır. İç elemanları ile yazının değişik özelliklerini ayarlamamızı sağlar.
         face : Yazının font özelliğnin ayarlanması için kullanılır. Kullanımı <font face="Fontun Adı">Fontu Ayarlanacak Yazı</font>
         size : Yazının büyüklüğünü ayarlamak için kullanılır.Yazının büyüklüğü rakam ile belirtilir. Kullanımı <font size="Yazını Büyüklüğü">Büyüklüğü Ayarlanacak Yazı</font>
         color : Yazının rengini ayarlamak için kullanılır. Yazının rengi hexadecima olarak belirtilir. Kullanımı <font color="Yazı Renginin Hexadecimal Değeri">Rengi Ayarlanacak Yazı</font>
         Hepsi bir arada da kullanılabilir. <font face="arial" size="5" color="#102DAF">

<a> : Sayfanın bir bölümünü adreslemeye, adreslenen kısmı çağırmaya, belirtilen koşulda bir olayı gerçekleştirmeye yarar.
Adreslenen kısmı vey bir yolu çağırmak için kullanılan nesne veya yazıya kısayol denilir.
         name : Belirtilen nesnenin veya yazının adreslenmesini sağlar. Bu adresleme sayesinde sayfa içerisindeki herhangibir butona basıldığında, adreslenmiş kısmının sayfa başına gelmesi sağlanır. Kullanımı <a name="Verilecek İsim">Adreslenen nesne</a>
         href : Sayfa içerisindeki adreslenmiş bir kısma gitmeye, ayrı bir sayfa açmaya, belirlenmiş bir dosyayı indirmeye, kısacası bir yolu çağırmaya yarar.Kullanımı <a href="Çağrılacak Yol">Yolu Çağrılmak İçin Basılacak Nesne veya Yazı</a>
         onmouseover :Belirtilen yolun, kısayol üstüne gelindiğinde çağrılmasını sağlar. Kullanımı <a onmouseover="Çağrılacak Yol">Kısayol</a>
         onclick :Belirtilen yolun, kısayol tıklanıp çekildiğinde çağrılmasını sağlar.Yolun çağrılması için mous kliğinin basıldıktan sonra bırakılması gerekmektedir. Kullanımı <a onclik="Çağrılacak Yol">Kısayol</a>
         onmousedown :Belirtilen yolun, kısayol tıklandığında çağrılmasını sağlar.Yolun çağrılması için mous kliğinin basıldıktan sonra bırakılmasına gerek yoktur. Kullanımı <a onmousedown="Çağrılacak Yol">Kısayol</a>
         onmouseout :Belirtilen yolun kısayol üstünden mouseun çekildiğinde çağrılmasını sağlar.Mousun kısayol üzerini kliklemesine gerek yoktur. Kullanımı <a onmouseout="Çağrılacak Yol">Kısayol</a>
          onmouseout :Belirtilen yolun kısayol üstünden mouseun çekildiğinde çağrılmasını sağlar.Mousun kısayol üzerini kliklemesine gerek yoktur. Kullanımı <a onmouseout="Çağrılacak Yol">Kısayol</a>

<img> : Sayfa içerisine resim dosyası koymak için kullanılır.
         <src> : Konulacak resim dosyasını yerini ve adını belirtmek için kullanılır. Kullanımı <img src = "Resimin yeri ve adı">
         <alt> : Resim için bilgi koymaya yarar. Resim bulunamadığı zaman veya açılana kadar yerine burada yazılan metin gelir. Resimin üzerine gelindiğinde yine aynı açıklama ek bir pencere içerinde gözükür. Kullanımı <img src = "Resimin yeri ve adı" alt="Açıklama Metini">
         <border> :Resimin dış çerçevesinin olup olamayacağını belirler. border = 1 için çerçeve vardır; border = 0 için çerçeve yoktur. Kullanımı <img src = "Resimin yeri ve adı" border = 0 >
         <width> : Resimin genişliğini ayarlar. Kullanımı <img src = "Resimin yeri ve adı" width = "resimin genişliği">
         <height> : Resimin yüksekliğini ayarlar. Kullanımı <img src = "Resimin yeri ve adı" height = "resimin yüksekliğii">
 

<<-1-2-3-4->>