HTML

  Komut Mantığı
         
Html komutları TAG lardan oluşmaktadır. Her tag < karakteri ile başlayıp > karakteri ile bitmektedir. Komutlar tagların içerisinde, kmuttan etkilenen nesne ise taglar arasında olmaktadır. "<center>" yazılımı bir tagdır. Ortalama manasına gelir. Tagın geçerli olduğu alanı sonlandırmak için "</center>" yazılır. Buradan sonraki nesnelere artık ortalama özelliği uygulanmayacaktır. "<center>deneme</center>" komut dizisinde "deneme" yazısı bulunduğu satır içerisinde ortalanmaktadır. Tagların hemen hemen hepsi açıldıktan sonra kapatılmalıdır. Önce açılan tagların; sonra açılanlardan daha sonra kapatılması sayfa düzeni için gereklidir. Açıldıktan sonra kapatılması gerekmeyen taglarda bulunmaktadır. bunlar direk tag içerisindekinesneye etki ederler. <img src="deneme.gif"> tagında deneme.gif isimli dosya sayfaya eklenmiştir. Bu tarz tagların, ikinci bir tag ile kapatılması gerekmemektedir.

  Sayfa Yapısı
Html sayfa içerisinde sayfa özelliklerinin ve sayfa içeriğinin yazıldığı iki ana kısım bulunmaktadır. Sayfa <html></html> tagları arasında olmalıdır. Bu taglar arasında sayfa özelliklerinin tanımlandığı <head></head> tagları arasında kalan ilk bölüm ile ; sayfa içeriğinin bulunduğu, <body></body> tagları arasındakiikinci kısım bulunmaktadır.

  Komutlar
Komutlar da sayfa yapısına bağlı olarak iki ana gruba ayrılırlar.
1 - Sayfa özelliğini belirleyen komutlar.
2 - Sayfa içeriğini belirleyen komutlar.
Sayfa özelliğini belirleyen komutlar; sayfa başlığı, içeriği, kime ait olduğu, hangi dilde yazıldığı, hangi karakter setinin kullanıldığı gibi bölümleri içerir.
Sayfa içeriğini belirleyen komutlar ise; Sayfada buluna yazılar, resimler, tablolar, linkler ve benzeri nesneleri içerirler.

  <title> : Sayfanın başlığının ne olacağını belirler. Sayfanın başlık çubuğundaki yazıyı ayarlamak için kullanılır. <head></head> tagları arasında kullanılır. Kullanımı <title>Yazılacak Olan Başlık</title> şeklindedir..

  <br> : Sayfada bir alt satıra gitmek için kullanılır. Kullanıldığı yerdeki satılar arasında boşluk oluşmaz. Kullanımı <br> şeklindedir.

  <p> : Sayfada bir alt satıra gitmek için kullanılır. Kullanıldığı yerdeki satırlar arasında boşluk oluşturur. Kullanımı <p> Şeklindedir.

  <hx> : Sayfada x standartında yazı yazılmasını sağlar. x yerine bir rakam yazılmaktadır. <h1> en büyük standartı oluşturur. x sayısı arttıkça boyut küçülür. Tabi kullanıcı standartını değiştirmemişse. Kullanımı <hx></hx> şaklindedir.

  <hr> : Sayfa içerisinde yatay çizgi oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan çizgi bir satırı kaplamaktadır. Çizgi ile aynı satıra başka nesne veya yazı konamaz. Kullanımı <hr> şeklindedir.

  <center> : Sayfa içerisindeki yazı veya nesnenin o satır içerisinde ortalanmasını sağlar. Kullanımı <center>Ortalanacak Yazı</center> şeklindedir.

  <b> : Sayfa içerisindeki yazının kalın (bold) yazılmasını sağlar. Kullanımı <b>Kalın Yazılacak Yazı</b> şeklindedir.

  <i> : Sayfa içerisindeki yazının yatık (italik) yazılmasını sağlar. Kullanımı <i>Yatık Yazılacak Yazı</i> şeklindedir.

  <u> : Sayfa içerisindeki yazının altı çizgili (under line) yazılmasını sağlar. Kullanımı <u>Altı Çizgili Yazılacak Yazı</u> şeklindedir.

   

<<-1-2-3-4->>